Kıymeti Bilinmeyen Yem Teknolojisi: Flake | Yemtar

Kıymeti Bilinmeyen Yem Teknolojisi: Flake

FLAKE;

Dünya genelinde üretimi büyük bir hızla yaygınlaşan tahıl ve baklagillerin hayvan beslenmesinde en önemli besin haline gelmesini sağlayan ‘Yem Teknolojisi’dir.


Bu teknolojiyi özel kılan etkenlerin başında üretim prosesinde kullanılan teknolojiyle, işlenen tahıl ve baklagillere hiçbir katkı maddesi ilave olmadan, diğer yem üretim tekniklerine göre daha fazla verim elde edilmesidir. Buna sebep olarak, elde edilen ürünün hayvan metabolizmasında sindirilebilirliğinin maksimum seviyede olması gösterilir. 

Flake’in pişmiş olmasından kaynaklı, içindeki nişasta jelatinize olarak sindirilebilir hale gelmektedir.


Ezilmesinden dolayı oluşan yeni şekliyle hayvanın midesindeki enzim temas yüzeyinin artması, sindirilebilirliği artıran diğer bir etkendir.


Nişasta kaynağı tahıllar ve proteince zengin baklagiller gibi çok değerli hammaddelerden yapılıyor olması, işlem sonrası oluşan lezzet, hayvanlarda sindirim ve tüketim kolaylığı sebebiyle hayvan tarafından alım miktarının artmasını sağlar. Bu sayede metabolizma sisteminde herhangi bir zarara neden olmadan, hayvanın genetiğinde var olan verim artışını ortaya çıkarır. Aynı miktardaki yem ile, kırma ve ezmeye göre daha fazla et, süt ve büyüme artışı sağlanır.


Bazı firmalar tahılları pişirmek için ‘Expander’ kullanır. Fakat tahılı pişirmenin en ekonomik yolu Flake’tir. Pişmiş yem üretmeyi düşünen firmalarının bunu göz önünde bulundurmaları çok önemlidir. Ülkemizde yeni yeni sorgulanmaya başlayan bu teknoloji, başta A.B.D. ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır.


Peki ‘Flake Yem’ Nasıl Üretilir?


Flake Üretiminde İzlenmesi Gereken Konular;

· Hammadde kalitesi

· Ürün temizleme

· Pişirme

· Flake işleme (Ezme)

· Kurutma ve soğutma

· Paketleme


Hammadde kalitesi; İşlenecek tahıllar, tam donanımlı bir laboratuvarda en ince ayrıntısına kadar kontrol edilmelidir(Rutubet, Kirlilik, Nişasta, Protein, Yağ, Aflatoxin gibi analizler ürün tesliminde mutlaka yapılmaktadır). Bu kriterlere uymayan ürünler teslim alınmamalıdır.


Ürün temizleme; Güçlü bir hava emiş sistemine ve en yeni teknolojiye sahip elek ile detaylı bir şekilde tahılların temizliği yapılır. Tüm Kırık taneler (İşlenmemiş üründe kırık taneler önemli bir bozulma noktasıdır.), taş, toz, toprak, farklı ürün, sap, koçan vb. kirlilikler temizlenir. Fabrikaya gelen ürünlerde %10 civarı kirlilik çıkabilmektedir.


Pişirme; Ürün, yüksek basınçlı kuru buharla pişirme makinesinde 1 saatten az olmamak üzere pişirilir. Burada buharın kuru olması, buhar için kullanılan suyun insanların içebildiği su olması mutlak kuraldır. Pişirme işleminde ürün içindeki zararlı bakteriler ölür. Yüksek sıcaklıkta ve uzun süre yapılan pişirmeyle, nişastanın jelatinize olması sayesinde,  sindirilebilirlik , steril olma ,yediğinden maksimum yararlanma ve neticesinde de verimlilik artışı bu noktada oluşmaya başlar.


Flake işlemi (Ezme); Ürünün az pişmesi veya çok pişmesi kaliteyi etkileyen önemli faktörlerdir. Pişirme sonrası ürünün; hayvanın midesindeki enzimler ile temas yüzeyini artırmak ve bu sayede hayvana katkısını en üst seviyeye ulaştırmak için çok yüksek basınç uygulayan, dev silindirden geçirilerek pişmiş ürünün yapısal genişlemesi sağlanır. Ürünün doğru pişmesi kadar doğru ezilmesi de önemlidir. Ürünün müşteri ihtiyacına göre 0,8 – 1,5 mm arası kalınlığa getirilmesi ve %100 ezilmesi burada sağlanır.


Kurutma ve Soğutma; Pişirme ve ezilme işleminden çıkan ürün nemli ve sıcak olur. Bu nedenle ürün ilk olarak kurutma, daha sonra da soğutma kısmına alınır. Burada da en önemli husus, ürün kurutulurken nişastasına zarar vermemektir. Doğru şekilde yapılmayan kurutma ve soğutma işlemleri fermantasyona uğrama riski barındırır. Bu risk hayvanlarda şişme veya farklı kötü sonuçlar doğurabilir.


Paketleme; Ürün, kurutma ve soğutma işlemlerinin ardından dökme , BigBag ve çuvallı olarak nihai tüketim noktasına satılmaktadır.


Flake Yemin Hayvanlar Üzerindeki Faydaları;

· Ekonomik olarak daha az maliyet ile yüksek verimlilikte yem elde etmek.

· Üretilen ürünün pişirme ve ezme kısmında uygulanan teknoloji sayesinde artırılan yem yüzeyi ve azaltılan yem kalınlığı, tahıllardaki nişastanın jelatinizasyonunu ve hayvanın midesindeki enzimlerin daha kolay etkileşime girmesini sağlar. Bu sayede hayvanın genetiğinde var olan verim maksimum artışını ortaya çıkarır. Aynı miktardaki yemlerde; kırma ve ezmeye göre daha fazla et, süt ve büyüme artışı gözlemlenir.

· Tahıllar işlenirken uygulanan 130 derece civarı ısı ve uzun süreli pişirme teknolojisi sayesinde yem zararlı mikrop ve bakterilerden arındırılır. Çıkan son ürün tamamen steril bir yem olur.

· Midede, nişastaya bağlı asidik olmaz. Bu sebeple (Sodyumbikarbonat ve buffer gibi) ekstra maliyet içeren ilave maddelerin kullanımına ihtiyaç yoktur. Düzenli olarak flake yem tüketilmesi Laminitisi (topal ayak) hastalığını ortadan kaldırır.

· Lezzet ve kokusuyla hayvanlar tarafından tüketimini arttırır. Bu da süt, et artışı ve hızlı büyümeyi beraberinde getirir.


Flake Yem Teknolojisi, üretimdeki en önemli amaçlardan olan ‘daha az maliyet ile daha yüksek verim alma’ ilkesine birebir uymaktadır. Ülkemizde henüz beklenen seviyelere gelememiş olan bu teknoloji, dünyanın gelişmiş ülkelerinde çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır.


Recai Balat

YEMTAR A.Ş.

Bölge Satış Sorumlusu